Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 11 lipca 2010

Parallel Dreams - ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ


(c) Gardendiggers
(Photo: Piotr Woźniak, 
Visual Concept: Beata Sobolewska-Woźniak, Piotr Woźniak)

...Know Thyself...

Warszawa, lipiec 2010.
Warszawa, July 2010.
Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Corel Paint Shop Pro Photo X2.

2 komentarze:

slavkosnip pisze...

Bardzo nastrojowe miejsce i fajnie uchwycone! Jakby schody do innej bajki. Tylko czy lepszej od naszej rzeczywistości!:)

veredit pisze...

What a great idea for this series! Each of these images tells a whole story in the mind of the beholder!

Related Posts with Thumbnails