Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

środa, 21 lipca 2010

And When Jacob Fought With An Angel


All above photos (c) Piotr Woźniak


A kiedy walczył Jakub z aniołem
I kiedy pojął że walczy z Bogiem
Skrzydło świetliste bódł spoconym czołem
Ciało nieziemskie kalał pyłem z drogi
I wołał Daj mi Panie bo nie puszczę
Błogosławieństwo na teraz i na potem

A kaftan jego cuchnął kozim tłuszczem
A szaty Pana mieniły się złotem

On sam zaś Pasterz lecz o rękach gładkich
W zapasach wołał: Łamiesz moje prawa
I żądasz jeszcze abym sam z nich zakpił
Ciebie co bluźnisz grozisz błogosławił! -

A szaty Pana mieniły się złotem
Kaftan Jakuba cuchnął kozim tłuszczem

- W niewoli praw twych i w ludzkiej niewoli
Żyłem wśród zwierząt obce karmiąc plemię
Jeśli na drodze do wolności stoisz
Prawa odrzucę precz a Boga zmienię!

I w tym spotkaniu na bydlęcej drodze
Bóg uległ i Jakuba błogosławił
Wprzód mu odjąwszy władzę w jednej nodze
By wolnych poznać po tym że kulawi

And when Jacob fought with an angel
And when he realized that he was fighting with God
A wing of light he pricked sweaty forehead
The body of unearthly fouled dust from the road
Give me O Lord he cried because I did not let
Blessing for now and then

A doublet of him goat fat stank
And Lord's clothes sparkled with gold

He the Shepherd, but of smooth hands
In wrestling he cried: You're breaking my rights
And yet you are asking me to jibe at them
What you're blaspheming bless you threaten! -

And Lord's clothes sparkled with gold
Jacob's doublet smelled goat fat

- In captivity of your rights and human slavery
I have lived among animals feeding alien tribe
If you are standing on the road to freedom
Laws I'll cast away and change my God!

And in that meeting by the bovine road
God has gone under and blessed Jacob
He subtracts the power in one leg first
To know the free ones they're lame

Sorry for this sleazy translation...

Warszawa, przedstawienie w ramach Street Art Festival. Lipiec 2010.
Warszawa, performance at Street Art Festival. July 2010.

Zdjęcie zrobione przy użyciu / Shot taken with: Olympus E-520 + Zuiko ED 70-300mm.

2 komentarze:

SKIZO pisze...

honour and in the honour of wall the Photographers, I published an ilustration.In your

Raul Gonzales pisze...

Hi,iºam Raul from Madrid,Spain,you did a nice job with this website,i like your articles and you photos,i will visit you again soon to see the new post.bye bye,adios
Nehoiu online Marketing Asesinos seriales Directorio web SEO

Related Posts with Thumbnails