Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 11 listopada 2010

Citywalk XXIV


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, ul. Mokotowska 41. Listopad 2010.
Warszawa, Mokotowska Str. 41. November 2010.

Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Canon S90.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Digital Photo Professional (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

1 komentarz:

João de Sousa pisze...

Extraordinary work. The second picture, with the detail of the balcony held at the Angel is fantastic!

Great Hug!

Related Posts with Thumbnails