Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

środa, 10 listopada 2010

Kraków - Kazimierz

1.

2.

3.

4.
Photos 1, 2 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 3, 4 (c) Piotr Woźniak
Kraków, Kazimierz. Październik 2010.
Kraków, Kazimierz. October 2010.


Zdjęcia 1, 2 zrobione przy użyciu / Shots 1, 2 taken with: Canon S90.
Zdjęcia 3, 4 zrobione przy użyciu / Shots 3, 4 taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Digital Photo Professional (RAW 1, 2), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

1 komentarz:

Patrick Lucas pisze...

Bravo !! Excellent

Related Posts with Thumbnails