Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 16 listopada 2010

Forgotten Citizens VIII
(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Pałac Brzozowskich (ul. Bracka 20A). Listopad 2010.
Warszawa, Brzozowski's Palace (Bracka Str. 20A). November 2010.


Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Olympus E-520 + Zuiko ZD 35mm Macro.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Olympus Viewer 2 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

2 komentarze:

Ursus pisze...

the picture number 2 gfällt me very well. these lines and shapes have a special effect on me ...

will-Art pisze...

Like always by you;
stunning photography!

Related Posts with Thumbnails