Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 9 listopada 2010

Nightwalk XVIII


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Plac Zbawiciela. Listopad 2010.
Warszawa, Saviour Square. November 2010.


Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Samsung EX1.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Samsung RAW Converter 4 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2. HDR.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails