Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 28 listopada 2010

Nightwalk XX


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, ul. Emilii Plater. Listopad 2010.
Warszawa, Emilia Plater Str. November 2010.


Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Canon S90.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Digital Photo Professional (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails