Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

środa, 24 listopada 2010

A Cup Of Hot Cofee In The Cold November Day


(c) Piotr Woźniak

Zarabianie muzyką na ulicy to nie jest łatwa praca... Szczególnie w zimny, listopadowy dzień.
Właśnie w taki dzień miała miejsce ta scena. Do ulicznego muzyka podeszła pani z dzieckiem i dała mu kubek gorącej kawy...
Making music on the street is not an easy job... Especially in the cold, November day.
And in such day was that scene. The lady with the kid came to the street musician and gave him a cup of hot cofee...
Warszawa, Stare Miasto. Listopad 2010.
Warszawa, Old Town. November 2010.


Zdjęcie wykonane przy użyciu / Shot taken with: Sony A500 + Sony DT 35mm f/1.8 SAM.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: RawTherapee 3.0 Alpha (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

2 komentarze:

Bellotita pisze...

Beautiful pic!!

Luzia pisze...

A touching image!

Related Posts with Thumbnails