Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 22 listopada 2010

Citywalk XXV - Memories In Color


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Stare Miasto. Listopad 2010.
Warszawa, Old Town. November 2010.


Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Sony A500 + Sony DT 35mm f/1.8 SAM
Obróbka cyfrowa / Digital processing: UFRaw 0.17 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

1 komentarz:

Mª Angeles y Jose pisze...

parece que hace bastante frio en el lugar.

Muy bonito.

Besos

Related Posts with Thumbnails