Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 7 grudnia 2010

Pictures From Fair


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Starego Miasta. Grudzień 2010.
Warszawa, Christmas Fair on the Old Town Market Square. December 2010.


Zdjęcie wykonane przy użyciu / Shot taken with: Canon S90.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Digital Photo Professional (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails