Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 30 grudnia 2010

Citywalk XXX - Stone Stairs
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Stare Miasto - Kamienne Schodki. Z archiwum 2009 i 2010.
Warszawa, Old Town - Stone Stairs. From the 2009 and 2010 archive.


Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Canon S90.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails