Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 6 grudnia 2010

Of Birds And Men Continued


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Łazienki Królewskie. Grudzień 2010.
Warszawa, Royal Baths Park. December 2010.


Zdjęcie wykonane przy użyciu / Shot taken with: Sony A500 + Minolta AF 70-210mm. f/4-5.6.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Image Data Converter SR Ver.3 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.
Related Posts with Thumbnails