Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

środa, 22 grudnia 2010

Baker


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Zdjęcie wykonane przy użyciu / Shot taken with: Canon S90.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Digital Photo Professional (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

2 komentarze:

Leovi pisze...

A nice and light frame. has managed to capture the atmosphere.

Leovi pisze...

Thank you very much for sharing your great photos on his blog. Wish you Merry Christmas and a Happy New Year! Best wishes. Leovi.

Related Posts with Thumbnails