Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

środa, 8 grudnia 2010

Behind The Cat's Eyes IV
(c) Piotr Woźniak

Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Sony A500 + Sony DT 35mm f/1.8 SAM.
Obróbka cyfrowa / Digital processing: Image Data Converter SR Ver.3 (RAW), Corel Paint Shop Pro Photo X2.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails