Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 1 maja 2010

Swans


All above photos (c) Beata Sobolewska-Woźniak

Para łabędzi osiedliła się jakieś 20 minut spacerem od nas... To jedno z nich, drugie w tym czasie pilnowało gniazda. Wkrótce będą młode...
Warszawa, kwiecień 2010.
A pair of swans settled in about 20 minutes of walk from us ... This is one of them, the other at the time was guarding the nest. Soon they will have younglings ...
Warszawa, April 2010.

1 komentarz:

veredit pisze...

Especially the last picture my eye, the reflection of this young beauty is fabulously good.

Related Posts with Thumbnails