Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

środa, 26 maja 2010

For Mother's Day


(c) Gardendiggers

Dla wszystkich Matek. Tych rodzonych, tych przybranych, tych duchowych...
For all Mothers. Those own, those foster, those spiritual...

1 komentarz:

Mª Angeles y Jose pisze...

Que preciosidad!!! una flor maravillosa,con un color y una luz fantastica.

Besos

Related Posts with Thumbnails