Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 10 maja 2010

Citywalk XVIII / Forgotten Citizens VII


All above photos (c) Beata Sobolewska-Woźniak


Łódź, ulica Piotrkowska. Marzec 2010.
Łódź, Piotrkowska Street. March 2010,

1 komentarz:

ER pisze...

i really enjoy these 'forgotten citizens.' They infuse architecture with spirit. That's what is missing from today's structures. Thank you for sharing these with us, to remind us.

Related Posts with Thumbnails