Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 1 lutego 2010

Soulwindows III


(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Warszawa, ulica Foksal. Listopad 2009.
Warszawa, Foksal Street. November 2009

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails