Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 20 lutego 2010

Citywalk XI


(c) Piotr Woźniak


Warszawa, Stare Miasto. Grudzień 2009.
Warszawa, Old Town. Decemer 2009.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails