Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 25 lutego 2010

Forgotten Citizens IV


(c) Beata Sobolewska-Woźniak


Warszawa, Stare Miasto. Rzeźba Mieszczki na ul. Świętojańskiej 11. Grudzień 2009.
Warszawa, Old Town. Burgher sculpture on Świętojańska 11 Street. December 2009.

2 komentarze:

gogouci pisze...

Beautiful contrast between old and new. Great lighting and all around photo.

Gunn pisze...

Beautiful, just like I remember it.
( I have been in your city once, for four days.)

Related Posts with Thumbnails