Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

środa, 17 lutego 2010

Forgotten Citizens III


(c) Piotr Woźniak


Warszawa. Maszkaron na budynku przy Zielnej (tzw. "Mała PASTa"). Październik 2009.
Waeszawa. Mascaron on building on Zielna Street (so-called "Small PAST"). October 2009.

2 komentarze:

will-Art pisze...

Like always on your blog:
a very beautiful photograph. Great composition!

Hilda pisze...

Fascinating! Makes one want to find out who or what the model was.

Related Posts with Thumbnails