Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

piątek, 5 lutego 2010

Forgotten Citizens II


(c) Piotr WoźniakWarszawa, ul. Długa, Pałac Teppera-Dückerta, ("Pod Czterema Wiatrami"). Grudzień 2009.
Warszawa, Długa street, Tepper-Dückert's Palace ("Palace Of Four Winds"). December 2009

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails