Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 7 grudnia 2009

Who Is Without Sin, Let Him First Cast A Stone


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Old Town, November 2009.

1 komentarz:

Paula Werner Severo pisze...

very beautiful! the sky is so blue it makes a great contrast!

Related Posts with Thumbnails