Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 20 grudnia 2009

Delicatessen: Cotton Surprise

(c) Beata Sobolewska-Woźniak

2 komentarze:

Hilda pisze...

Such fantastic detail!
I admire those who have the patience (and eyesight) to do detailed embroidery and needlework like this.

Carol pisze...

Lovely and precious... wonderful work as well. Carol

Related Posts with Thumbnails