Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 12 grudnia 2009

Tales From Stone Garden - A Tale Of Communication Breakdown


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, November 2009.

1 komentarz:

Hilda pisze...

At least they're still connected. :)

Beautiful photo of a lovely sculpture!

Related Posts with Thumbnails