Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 13 grudnia 2009

Spirit Of The Oliwa Cathedral - Part IV


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Gdańsk Oliwa Cathedral, side entrance.
Gdańsk Oliwa, September 2009.

1 komentarz:

will-Art pisze...

Very beautyful!

Related Posts with Thumbnails