Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 22 grudnia 2009

Duality Of Truth


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, kariatydy na tyłach gmachu Sądu Najwyższego.
Warszawa, caryatids at High Court Building.

2 komentarze:

gogouci pisze...

Wonderful chorus line of Greek goddesses.

veredit pisze...

Madness!!!! That is a stunning work! As well, there are the widgets!

Related Posts with Thumbnails