Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 5 listopada 2009

Tancred Crying After Clorinda's Death


(c) Piotr Woźniak

Morta e Clorinda: disperato ved
Della viitoria sua pianger Tancredi

Giniesz śliczna Clorindo, od miłosney dłoni
A Twoy Tankred nad własnym zwycięstwem łzy roni(c) Piotr Woźniak


Royal Łazienki Park, Warsaw, Poland
Tancred And Clorinda, copy of sculpture by Francesco Lazaroni (probably), end of XVIII century. Original work was located in the park, but was sold in XIXth century. Original actually is located in Puławy Palace's park.

1 komentarz:

Neil Tasker pisze...

Love your blog.....thanks for visiting mine.....I'll be back.

Related Posts with Thumbnails