Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 17 listopada 2009

Nightwalk IV


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warsaw Old Town, November 2009.

2 komentarze:

gogouci pisze...

Amazing work with the lighting. Very artistic, clever scene.

The Abbot pisze...

Stunning photograph. Very impressive work on this blog.

Related Posts with Thumbnails