Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 14 listopada 2009

Now, Give Me That Horizon!


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

And the ship's name is... right - "The Black Pearl".

Gdańsk, September 2009.

1 komentarz:

The Abbot pisze...

Impressive ship.

Related Posts with Thumbnails