Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 16 stycznia 2010

White Planet

(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Park Skaryszewski. Styczeń 2010.
Warszawa, Skaryszewski Park. January 2010.

2 komentarze:

Hyper-Minor pisze...

wonderful

ER pisze...

I love photos of trees and snow. This is beautiful.

Related Posts with Thumbnails