Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 19 stycznia 2010

Citywalk VIII


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Stare Miasto. Listopad 2009.
Warszawa, Old Town. November 2009.

1 komentarz:

veredit pisze...

I love exploring this ancient city, surprising insights and a tranquil atmosphere. Beautiful!

Related Posts with Thumbnails