Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

piątek, 1 stycznia 2010

2010 (Nightwalk IX)

(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Szczęśliwego Nowgo Roku 2010!
Happy New Year 2010!

 

Warszawa, Trakt Królewski, Hotel Bristol. Grudzień 2009.
Warszawa, Royal Route, Hotel Bristol. December 2009.

1 komentarz:

ER pisze...

you always take fantastic night shots. I love the fairy lights!;)

Related Posts with Thumbnails