Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 15 grudnia 2011

Tempel

1.

2.

3.

4.

5.
Photos 1, 2, 5 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 3, 4 (c) Piotr Woźniak
Kraków - Kazimierz. Synagoga Tempel. Listopad 2011.
Cracow - Kazimierz. The Tempel Synagogue. November 2011.


Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails