Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

piątek, 2 grudnia 2011

Sicut In Caelo

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
Photos 2, 4 - 6, 9, 16 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 1, 3, 7, 8, 10 - 15 (c) Piotr Woźniak
Kraków, Kościół Mariacki. Listopad 2011.
Cracow, St. Mary Basilica. November 2011.

1 komentarz:

Chwile... pisze...

Super oddane piękno miejsca i chwili. Gratuluję. Byłam tam tyle razy, ale nigdy nie udało mi się zrobić tak natchnionych zdjęć.

Related Posts with Thumbnails