Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 5 grudnia 2011

Almost Unicorn
(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Łazienki Królewskie. Grudzień 2011.
Warsaw, Royal Baths Park. December 2011.

1 komentarz:

Promosyon pisze...

This is a nice horse. The white is looking more beautiful.

Related Posts with Thumbnails