Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

czwartek, 3 listopada 2011

Seen From Above

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Photos 2, 3, 5, 6 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 1, 4 (c) Piotr Woźniak
Kraków, wrzesień 2011.
Kraków, September 2011.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails