Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 19 listopada 2011

Nightwalk XXVII

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Photos 4 - 7 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 1 - 3 (c) Piotr Woźniak

Kraków, Rynek Główny - Sukiennice i Kościół Mariacki. Listopad 2011.
Cracow, Main Market Square - Sukiennice and St. Mary Basilica. November 2011.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails