Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 7 listopada 2011

Citywalk XXXVIII. Wrocław Again.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
Photos 12, 13 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 1 - 11 (c) Piotr Woźniak
Wrocław, październik 2011.
Wrocław, October 2011.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails