Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 15 sierpnia 2011

Lutynia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
Photos 2, 4, 7, 9 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11 (c) Piotr Woźniak

Lutynia, lipiec 2011.
Lutynia village, July 2011.
Patrz też / See also: Bitwa pod Lutynią / The Battle Of Leuthen

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails