Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 15 sierpnia 2011

From The Secret Meadow - The Third Tale

1.

2.

3.

4.

5.
Photos 1, 5 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 2 - 4 (c) Piotr Woźniak


1 komentarz:

Margo pisze...

Wyraziste, takie lubię :)

Related Posts with Thumbnails