Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 6 sierpnia 2011

Lądek Zdrój - The Market Square

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Photos 1, 6, 7, 10 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 2 - 5, 8, 9, 11, 12 (c) Piotr Woźniak

Lądek Zdrój, rynek. Lipiec - sierpień 2011.
Lądek Zdrój, Market Square. July - August 2011.

1 komentarz:

Chwile... pisze...

Widzę dużo pozytywnych zmian. Sześć lat temu, rynek nie prezentował się tak pozytywnie.

Related Posts with Thumbnails