Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

piątek, 25 lutego 2011

Under The Bridge

1.

2.

3.

4.
Photos 1, 4 (c) Beata Sobolewska-Woźniak
Photos 2, 3 (c) Piotr Woźniak


Warszawa, Most Poniatowskiego. Luty 2011.
Warszawa, Poniatowski Bridge. February 2011.

1 komentarz:

Chwile... pisze...

Wszyscy pokazują z góry, a tu od podszewki. Świetne.

Related Posts with Thumbnails