Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 5 lutego 2011

Nothing Is Easy


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Stare Miasto. Styczeń 2011.
Warszawa, Old Town. January 2011.

2 komentarze:

will-Art pisze...

Wonderful picture!

Chwile... pisze...

Świetnie podejrzane.

Related Posts with Thumbnails