Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 12 lutego 2011

St. Martin's Church
(c) Beata Sobolewska-Woźniak

Warszawa, Stare Miasto. Kościół św. Marcina na Piwnej. Luty 2011.
Warszawa, Old Town. St. Martin's Church on Piwna Str. February 2011.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails