Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

niedziela, 9 stycznia 2011

Orchestra(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Stare Miasto, Plac Zamkowy. 9 stycznia 2011.
Warszawa, Old Town, Castle Square. January the 9th 2011.


Zdjęcia wykonano przy użyciu / Shots taken with: Sony A500 + Minolta AF 50mm f/1.7 and Sony DT 35mm f/1.8 SAM.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails