Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

piątek, 28 stycznia 2011

And I Do Not Know If This My Violin Play Or Is It My Soul...


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, Stare Miasto. Styczeń 2011.
Warszawa, Old Town. January 2011.

1 komentarz:

Yacek pisze...

Dopiero po powiekszeniu widać klimat tego zdjęcia.

Related Posts with Thumbnails