Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

wtorek, 25 stycznia 2011

City Bike II


(c) Piotr Woźniak

Warszawa, styczeń 2011.
Warszawa, January 2011.


Zdjęcie wykonano przy użyciu / Shot taken with: Sony A500 + Sony DT 35mm f/1.8 SAM.

Brak komentarzy:

Related Posts with Thumbnails