Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

poniedziałek, 26 października 2009

Tales From The Balcony: A Tale Of Heather Dew


(c) Piotr Woźniak

1 komentarz:

Lucas Gusmão Mendes pisze...

very good picture, congratulations. a beautiful macro

Related Posts with Thumbnails