Każde z królestw natury: królestwo zwierząt, roślin i minerałow - posiada swoją własną doskonałość.
Człowiek żyjący pośród nich, obserwując je, może czerpać z nich wiele inspiracji w swym dążeniu do własnej, ludzkiej doskonałości.

(Each of the kingdoms of nature: the kingdom of animals, plants and minerals - has its own excellence.
A man who lived among them, watching them, can draw from them a lot of inspiration in his quest for his own, human perfection.)

sobota, 17 października 2009

Carved Copiousness


(c) Beata Sobolewska-Woźniak

2 komentarze:

Lucas Gusmão Mendes pisze...

Your blog is so good!... This architecture is so beautifull and you´ve got a really good shot!

Paula Werner Severo pisze...

Very beautiful pix! loved!

Related Posts with Thumbnails